Biodiversitet


 

Tirsdag den 20. oktober 2015 var eleverne i Mørdrupskolens 4.B i aktion i Espergærdes nye Bypark, der ligger lige ved siden af skolen. De gik med meget stor ildhu og nysgerrighed løs på opgaven med at plante 6 frugttræer (æble, pære, blomme, 2 kirsebær og et paradisæble) i en lille frugtlund.

Kommunens "grønne mænd" havde gravet plantehullerne, Agenda 21 havde købt træerne, og så lagde 4.B sidste hånd på værket.

Der blev først vandet godt i plantehullerne. Dernæst skulle der blandes sort kojord med brun jord fra græsplænen. 

To stolper til hvert træ blev med noget besvær banket i jorden, og endelig blev jordblandingen nænsomt fyldt ned omkring træerne jordklump,

før der til allersidst blev vandet grundigt. Børnene venter så med spænding på den første frugthøst i efteråret 2016, og indtil da skal de passe træerne med vanding, lugning og gødning.

 

 

 

 


 

Foråret betyder også blomstrende frugttræer. De foreløbig 11 frugtbærende vejtræer har det godt.
Starten på denne nye aktivitet sker på 2 lokaliteter i Espergærde - 
dels ved Hornbækvejs udmunding i Ny Strandvej, dels over for Hovvejs udmunding i Mørdrupvej.
Et af træerne er dog desværre blevet angrebet af en ukendt "fjende".
Hovedstammens bark er blevet ringet af bid, skrab eller lignende ca. 1 meter oppe.
Heldigvis er de fleste grene ikke berørt, så de kan formodentlig sætte frugt, men toppen er gået ud.
Vi må så håbe det bedste for dette træs fremtid samt de øvrige 10 træer.
Næste Agenda 21 bidrag til biodiversiteten er planlagt til efterårets plantetid. Det bliver 10-12 træer i en frugtlund i 
den fredede Færgevejskile mellem Vapnagård og Borupgård.

Status for pleje af Færgevejskilen - 08 - 02 - 2015

 

"Hidtil har plejen af det fredede område mest bestået af pilebeskæring, rydning af buskads,
renovering af dige, høslet (ved forpagter) samt fjernelse af hegn og fældning af diverse træer (ved kommunen).
Årsagen til denne status er, at der udmærket er plads til og brug for flere frivillige.
Ud over ovenstående aktiviteter er en gennemgående trampesti med markeringsstandere på tegnebrætet, 
og så gøres der en indsats for at finde og frilægge den gamle Skellebæk.
For 2015 går tankerne og ideerne endvidere i retning af vandretur langs diget, nattergaletur og en botanikvandring.
Sidstnævnte er fastsat til torsdag den 25 juni 2015 kl. 19.00 - nærmere følger.
I uge 12 kommer der en oversigt over allehånde aktiviteter med oplysning om den første fælles aktivitetsdag.
Alle, der har lyst til og mulighed for det, er meget velkomne til at deltage i en eller flere af aktiviteterne.
Og så vil Færgevejskilen sikkert glæde sig til en ny plejesæson."


 


 

FLERE FRUGTBÆRENDE VEJTRÆER - 15 - 11- 2014

Helsingør bør have en topplacering i Miljø- og naturaktiviter  - 06-10-2014

Forsøg med afdækning af Japansk Pileurt - 03-07-2014

Agenda 21 projekt for større biodiversitet - 15-04-2014

DELTAG I PLEJE AF FÆRGEVEJSKILEN - 09-04-2014

Maritim Nationalpark. Tænk hvor stort! - 07-04-2014